(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
FAALİYET ALANLARIMIZ
MAKALELER
Ecrimisil davalarının temel şartlarına değindiğimiz makalemizin ayrıntıları için mutlaka randevu alınız.
27.11.2023
DEVAMINI OKU
Makalemizde meni müdahalae davasının genel şartları ve sonuçları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
24.11.2023
DEVAMINI OKU
          İzale-i şüyu veya ortaklığın giderilmesi davası; birden fazla ortaklı bir malın paylaşılamaması halinde söz konusu olur.Ortaklığın giderilmesi veya izale-i şüyu, paydaşların paylı veya elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz (gayrimenkul, arsa, tarla vb.) malın, ortaklar arasında birlikte mülkiyet ilişkisinin...
23.11.2023
DEVAMINI OKU
Silah Kaçakçılığı (6136 Sayılı Kanun Md:12) Ateşli silahların veya bunlara ait mühimmatların (mermilerin vs.) yurt dışından ülkeye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi veya ülkeye sokulmasına yardım veya aracılık edilmesi silah kaçakçılığı suçunu oluşturur. Silah kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve...
22.11.2023
DEVAMINI OKU
TCK 267 (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi,...
21.11.2023
DEVAMINI OKU
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2023 tarihli 32364 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012 yılı itibariyle yasallaşan Kentsel Dönüşüm işlemleri ülkemizdeki deprem felaketlerinin yaşanması ile de hızlanmaya başlamış, riskli binaların çok sayıda olması sebebiyle...
14.11.2023
DEVAMINI OKU
CİNSEL SALDIRI SUÇU Cinsel saldırı suçu, failin cinsel arzularını tatmin etmek amacı ile mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi sonucunda oluşur. Cinsel saldırı suçu failin mağdura karşı gerçekleştirdiği temasın boyutuna göre basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı eylemleri ortaya çıkacaktır....
27.10.2023
DEVAMINI OKU
Uzun yıllardır boşanma konusundaki birikimlerimden yola çıkarak nelerin boşanma sebebi olabileceğini maddeler halinde burada sizlerle paylaşmak istiyorum.
26.10.2023
DEVAMINI OKU

KARARLAR

Siz ziyaretçilerimize yardımcı olmak ve doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmanızı istiyoruz. Bu bağlamda Yargıtay ve Danıştay kararlarını bu bölümden takip edebilirsiniz.

DEVAMINI OKU