(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62

Sosyal Medyada Biz}

Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Ceza Hukuku

ZİMMET SUÇU (TCK MADDE 247-249) Zimmet suçu TCK m. 247’ de düzenlenmektedir. Kamu görevlisinin hukuka aykırı biçimde mal edinmesi zimmet suçuna girer. Kamu görevlisinin görevinden ötürü sahip olduğu malı kendisinin veya başkasının istifadesine sunmasıdır. Kanunda geçen “Mal” ifadesi geniş yorumlanır....
BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER VE TANIMLAR TCK 6: (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; b) Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI TCK 31 (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza...
TCK İNDİRİM VE AĞIRLAŞTIRICI MADDELER TABLOSU SUÇUN ADI MADDE İNDİRİM AĞIRLAŞTIRICI SOYKIRIM 76/2 İNSANLIĞA KARŞI SUÇ kapsamında ÖLDÜRME 77/2 1. k. ÖLDÜRME DIŞINDA  İNSANLIĞA KARŞI SUÇ 77/2 2. k. Soykırım veya İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlemek amacıyla ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK...
Adli Sicil Kaydının silinmesi,Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü (A.S.İ.Gnl Mdl’)den yetkisindedir. Arşiv kaydının silinmesi için ise, kararı veren mahkemeden karar alınarak ASİGM’ne gönderilecek. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 2/2.maddesinde; “Geçici 2/1.madde gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında 3682 sayılı...
ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA – TCK 34. Md. Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede...
GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (TNEDİR? Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olan bazı davranışların “taksirle” sergilenmesiyle vücut bulur. Taksir, dikkat veya özen yükümlülüğüne aykırı olarak dikkatsiz ve tedbirsiz hareket neticesinde istenmeyen...