(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm bilgiler

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI HAKKINDAKİ KANUN 1/1/2024 YÜRÜRLÜĞE GİRDİ . CİDDİ İDARİ YAPTIRIMLAR İÇEREN BU KANUN HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER YAZIMIZDA SUNULMUŞTUR.
Kooperatif Üyeliğinden Çıkarma Ortaklıktan çıkarmaya kural olarak genel kurul yetkilidir. Bunun için yönetim kurulunun çıkarma teklifini genel kurul gündemine koyması vegenel kurulunda çıkarma kararı vermesi gerekir. Ancak, çıkarılanın genel kurula itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, yönetim kuruluda anasözleşme ile yetkili...
Ecrimisil davalarının temel şartlarına değindiğimiz makalemizin ayrıntıları için mutlaka randevu alınız.
Makalemizde meni müdahalae davasının genel şartları ve sonuçları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
          İzale-i şüyu veya ortaklığın giderilmesi davası; birden fazla ortaklı bir malın paylaşılamaması halinde söz konusu olur.Ortaklığın giderilmesi veya izale-i şüyu, paydaşların paylı veya elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz (gayrimenkul, arsa, tarla vb.) malın, ortaklar arasında birlikte mülkiyet ilişkisinin...
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2023 tarihli 32364 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012 yılı itibariyle yasallaşan Kentsel Dönüşüm işlemleri ülkemizdeki deprem felaketlerinin yaşanması ile de hızlanmaya başlamış, riskli binaların çok sayıda olması sebebiyle...
Ecrimisil nedir ? Ecrimisil kısaca haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir. Daha detaylı açıklamak gerekirse; haksız işgal tazminatı (Ecrimisil) bir taşınmazın zilyetliğini izin ve yetkisi olmayarak tasarrufunda bulunduran kimseye karşı açılacak dava neticesinde hükmedilecek tazminattır.  Ecrimisil Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik madde 4’te tanımlanmıştır....
PAYLI MÜLKİYET A-) Tanım : Başka türlü belirtilmedikçe, paylar eşit sayılır. ‘‘M.K md.688: Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur....
Müteaahide Karşı Açılacak Tazminat Davası ve Davaları konusunu incelemeden önce öncelikle bu müteaahit ile arsa sahibi arasındaki hukuki ilişkinin dayanakları belirlenmelidir. Bu ilişikinin temelini Eser Sözleşmesi, diğer bir tabirle Müteahhitlik Sözleşmesi oluşturmaktadır. Eser sözleşmesi, 818 sayılı Eski Borçlar Kanunu’nun 355. maddesinde...
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI HMK 59: “Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hallerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır.” HMK...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ADİ YAZILI  SÖZLEŞME İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR? BU SÖZLEŞME HANGİ KOŞULLARDA GEÇERLİ KABUL EDİLİR? T.B.K 13.maddesi: “Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu...