(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Yargıtay Kararları

Yargıtay kararlarını bu bölümden takip edebilirsiniz.

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/6250 K. 2013/5896 T. 12.3.2013 • ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU ( 04.07.2012 Tarih ve 6352 S.K. Getirilen Değişiklik Nedeniyle Karşılıksız Yararlanma Suçu Olarak Düzenlendiği – Eldeki Davada 6352 S.K.Geç.2 M. 1.F. Uyarında Karar...
13. Hukuk Dairesi         2016/18989 E.  ,  2018/425″ MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi...
T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/30372 K. 2017/12936 T. 20.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya...
T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11117 K. 2017/18164 T. 25.12.2017 4721/m.6 6100/m.26,189/3,200/I,201,225,228/2 DAVA : Taraflar arasındaki eşya alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne...
T.C.http://Eski eşi olan şüphelinin hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunması YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2016/5167 K. 2016/6362 T. 18.11.2016 İftira suçundan şüpheli Leyla Sancak hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12.08.2015 tarihli ve 2015/2789soruşturma, 2015/4672 Sayılı kovuşturmaya yer...
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/16053 K. 2017/7138 T. 8.6.2017 4721/m.186/3,196/1 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davacı,...
2. Hukuk Dairesi         2016/13531 E.  ,  2016/12519 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tedbir nafakası yönünden; davalı kadın...
T.C Yargıtay 14.Hukuk Dairesi Esas No: 2003/8009 Karar No: 2004/895 Karar Tarihi: 17.02.2004 Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 17.2.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın reddine dair verilen 16.4.2003 günlü hükmün Yargıtay’ca,...