(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6250

K. 2013/5896

T. 12.3.2013

• ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU ( 04.07.2012 Tarih ve 6352 S.K. Getirilen Değişiklik Nedeniyle Karşılıksız Yararlanma Suçu Olarak Düzenlendiği – Eldeki Davada 6352 S.K.Geç.2 M. 1.F. Uyarında Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU ( Sanığın Elektrik Tüketim Miktarını Engelleyici Mahiyette Bir Fiili Bulunmadığı/Sanığa Yüklenen Fiilin Suç Olarak Tanımlanmadığı/Suç Oluşmadığı – Davada 6352 S.K.Geç.2 M. 1.F. Uyarında Karar Verileceği )

• CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Beraat Kararı Verilen Sanık Hakkında 6352 S.K. Geç. 2. M. l. Fıkrası Uyarınca Aynı Maddenin 2. Fıkrası Gereğince Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )

5237/m. 142-f,163/3

6352/m. Geç.2/1-2

ÖZET : Sanık hakkında, elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açılmış ise de 04.07.2012 tarih ve 6352 S.K. getirilen değişiklik nedeniyle ilgili suç karşılıksız yararlanma suçu olarak düzenlenmiştir.Sanık hakkında sahibinin rızası dışında elektrik kullanımında tüketim miktarını engelleyecek bir bulunmadığından unsurları oluşmayan suç nedeniyle beraat kararı verilmiş ancak, Katılan kurumun zararını tazmin etmiş olan sanık hakkında, 6352 S.K. Geç. 2. M. l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan kurumun zararını tazmin etmiş olan sanık hakkında, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK`un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 ve 5271 sayılı CMK`nın 223/4- ( a ) maddeleri uyarınca sanık hakkında CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 12.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C

MENDERES

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

E. 2012/843

K. 2012/767

T. 18/10/2012

… Her ne kadar sanık hakkında Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; 04/07/2012 tarih 6352 S.K md. 82 ile TCK 142/1-f maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve Elektrik Enerjisi Suçunun aynı madde ile TCK 163/3 maddesinde Karşılıksız Yararlanma suçu olarak düzenlendiği, TCK 163/3 maddesine göre sahibinin rızası dışında yararlanılan Elektrik Enerjisinin tüketim miktarını belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde suç oluşturacağı, dosyamızda ise Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, CMK 223/2-a maddesi gereğince Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması nedeniyle unsurları oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE,

Katılan kurumun hukuk mahkemelerine başvurmakta MUHTARİYETİNE,

Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık ve katılan vekilinin yüzüne karşı 1412 s. CMUK.un 310. maddesi gereğince tefhim, tarihinde itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay`da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 18/10/2012  

27 Mayıs 2019
998 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN