(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

ECRİMİSİL DAVASI

Ecrimisil davalarının temel şartlarına değindiğimiz makalemizin ayrıntıları için mutlaka randevu alınız.

ECRİMİSİL DAVASI

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAZMİNAT DAVASI

            Ecrimisil kısaca, zilyet olmayan malikin malik olmayan zilyetten isteyebileceği tazminat türüdür.Ecrimisil, taşınmaz malı kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin rızası veya herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşılığında talep edilebilen haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir.  

Ecrimisil Talep Edebilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

            Yargıtay, ecrimisilin talep edilebilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki, hak sahibinin zilyetliğinde olan taşınmaz üzerinde haksız işgali gerçekleştiren kişinin kötü niyetli olması; ikincisi ise haksız işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramış olmasıdır. Haksız işgalin mevcut olduğu durumlar mal sahibinin söz konusu işgale müsaade etmediği veya müsaade etse bile sonradan vazgeçtiği durumlar ile işgalin başkaca herhangi bir hukuka uygun sebeple gerçekleştirilmemiş olmasından kaynaklanır.

            Haksız işgali gerçekleştiren kişinin kötüniyetli olması gerekmektedir. Kötüniyetten anlaşılması gereken, işgalcinin zilyetliğin kendisinde bulunmasının haksız olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olmasıdır. 

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı

            Yargıtay istikrar arz eden kararlarında 5 yıllık zamanaşımı süresinin ecrimisil davasının açıldığı tarihten geriye doğru hesaplama yapılarak uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu sebeple zarar görenin haksız işgali ve haksız işgali gerçekleştiren kötü niyetli zilyedi öğrendiği tarih dikkate alınmamakta, yalnızca  ecrimisil davasının açıldığı tarihten geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen haksız işgale ilişkin ecrimisile hükmedilebilmektedir.

Ecrimisil Davasında Tazminat Bedeli Nasıl Belirlenir ?

            Ecrimisil bedelinin hesaplanması sonucunda en az kira gelirine hükmedileceğini ancak kira geliri haricinde haksız işgal sonucu meydana gelen eskime şeklindeki zararın, hor kullanmadan dolayı ortaya çıkan zararın ve hak sahibinin normal şartlarda elde etmesi muhakkak iken yoksun kaldığı kazancın da dikkate alınabilecektir.

Haksız İşgale Konu Olan Taşınmazın Birden Fazla Kişiye Ait Olması Durumunda Ecirimisil Talep Edilebilir Mi ?

            Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu davası) başlıklı yazımızda malın birden fazla kişiye ait olabileceği konusunda açıklama yapmıştık. Bir mal, yalnızca bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilecektir. Bu durumda da yine koşulları oluşmuşsa ecrimisil talep edilebilir.  Yine haksız işgali malın paydaşlarından birisi de gerçekleştirmiş olabilir. Bu durumda davayı kimin kime karşı açacağı konusu gündeme gelecektir.

Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Taşınmazın Paydaşı Olmaması Durumunda Kimler Ecrimisil Talep Edebilir ?

            Her paydaş kendi payı oranında ecrimisil talebinde bulunabilecektir. Ancak elbirliği ile mülkiyete konu olan taşınmazda taşınmaza ortak olmayan kişi tarafından işgal edilmesi durumunda tüm paydaşların birlikte hareket ederek ecrimisil talebinde bulunması zorunludur.

Haksız İşgalcinin Taşınmaza Ortak Olması Durumunda Ecrimisil

            Bu durumda yukarıdaki açıklamalarımızdan farklı olarak intifadan men koşulunun da gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ancak bazı özel durumlarda intifadan men koşulu aranmayacaktır.

Ecrimisil Davası Açılmadan Önce Karşı Tarafa İhtarname Göndermek Gerekir Mi?

            Ecrimisil davasında en çok önem arz eden konulardan birisi de ihtarname gönderilmesi gerekip gerekmediğidir. Bazı durumlarda ecrimisil davası açmadan önce karşı tarafa ihtarname göndermiş olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak ve hak kaybına uğramamak adına hukuki destek almanızda fayda vardır.

Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

            Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın imar durumu, emsal taşınmazların bedeli,yüzölçümü, niteliği verimi (tarım arazilerinde),alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,  konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi faktörler dikkate alınacaktır.

            Ecrimisil davasında yetkili ve görevli mahkeme neresidir, ecrimisil davası kime karşı açılır, ecrimisil davası kaç yıl sürer, ecrimisil davasında taşınmazın değeri nasıl belirlenir, ecrimisil davasında taraflar kimlerdir ecrimisil davası ile ortaklığın giderilmesi davaları birlikte açılabilir mi, ecrimisil davasında en fazla kaç yıllık haksız işgal bedeli talep edilebilecektir gibi sorularla sıkça karşılaşılmaktadır. Söz konusu dava hakkında detaylı ve sağlıklı bilgi için hukuki destek almanızda fayda vardır.

27 Kasım 2023
110 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN