(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

SİLAH VEYA MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI, TİCARETİ, TAŞIMA VEYA İMALATI SUÇU

SİLAH VEYA MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI, TİCARETİ, TAŞIMA VEYA İMALATI SUÇU

Silah Kaçakçılığı (6136 Sayılı Kanun Md:12)

Ateşli silahların veya bunlara ait mühimmatların (mermilerin vs.) yurt dışından ülkeye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi veya ülkeye sokulmasına yardım veya aracılık edilmesi silah kaçakçılığı suçunu oluşturur.

Silah kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’nun12. maddesinde düzenlenmiştir.

HANGİ SİLAHLAR BU SUÇUN KONUSUNU OLUŞTURUR

Münhasıran sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermiler ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin veyahut meslek, sanat için kullanılan bıçak, şiş vb.” kullanılması halinde silah kaçakçılığı suçunun oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu istisna haricinde, uzun namlulu ya da kısa namlulu veyahut yivli av tüfekleri dahil bütün tüfekler, toplu ve otomatik tabancalar ile mermileri ateşli silah kaçakçılığı suçuna konu olabilirler.

Silah Taşıma Suçu: Yasaya aykırı olarak ülkeye sokulan ateşli silahları veya mermilerini aynı zamanda ülke içinde üretilenlerde dahil olmak üzere bu silah ve mermilerini bir yerden başka yere taşır, yollar veya nakletmeye bilerek aracılık ederse, yine aynı maddenin devamında düzenlenen silah nakletme suçu oluşacaktır.

6136 Sayılı Kanun m.12:

Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

 Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI VEYA TİCARETİ SUÇUNUN UNSURLARI VE CEZASI

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası verilirken işleniş biçimine bakılarak hareket edilir. Bu suç işlenişi itibari ile farklılık arz eden üç biçimde işlenebilmektedir. Bireysel olarak işlenebilen bir suç olmasının yanı sıra toplu silah ticareti ve kaçakçılığı şeklinde de işlenebilmektedir.

Bu suçun yalnızca bir kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Suçun, iki veya daha fazla kişiyle iştirak halinde (işbirliği ile) işlenmesi halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Suçun örgüt halinde işlenmesi halinde verilecek cezalar bir kat artırılır. 5237 sayılı Kanun’a göre örgüt; en az 3 kişinin bir araya gelerek, belirli bir hiyerarşik düzen içinde suç işlemek amacı ile hareket etmesine denir.

Silah Ticareti, Nakledilmesi, İmalatı ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Bireysel olarak işlenen silah kaçakçılığı ve ticareti suçlarında silahların ülke içinde imal edilmesi ve nakledilmesi durumunda verilen hapis cezaları 5-12 yıl aralığında değişebilmektedir. Ayrıca bu suçlarda adli para cezaları da hapis cezaları ile birlikte uygulanabilmektedir.

Silah Kaçakçılığı Suçu Taksirle İşlenebilir mi?

Silah kaçakçılığı suçu kasten işlenebilen suçlardan olup, taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. Genel kast yeterlidir, özel saik öngörülmemiştir.

8.CD 2005/620 E.,2005/6303 K., 01.07.2005 T.

Suça konu silahların hem nitelik hem de sayısal bakımdan vahim olmaları durumunda yalnızca 6136 Sayılı Yasanın 12/5. madde ve fıkrası uyarınca artırım yapılacağı gözetilmeden, aynı yasanın 12/4 ve 12/5. maddeleri ve fıkraları uyarınca ayrı ayrı artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini, hatalıdır.”

Silah kaçakçıığı veya ticareti suçu sonucunda hükmedilecek cezanın miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez. Silah kaçakçılığı veya silah ticareti suçu kapsamında verilen cezalar bakımından hagb hükümleri uygulanamayacaktır. Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu nedeniyle verilen cezalar hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilemez.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI VEYA TİCARETİ SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Bu suç şikayete tabi suçlar başlığı altında düzenlenmediğinden, şikayet olmasa dahi savcılık tarafından re’sen soruşturulacaktır. Buna bağlı olarak şikayetten vazgeçme halinde de kamu davası düşmeyecek, yargılama devam edecektir.

22 Kasım 2023
246 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN