(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

ceza avukatı İzmir

Memnu hakların iadesi kararı, kişinin birçok vatandaşlık hakkını kullanmasına imkan sağladığından hükümlüler için cezanın infazından hemen sonra mutlaka alınması gereken önemli bir mahkeme kararıdır. Konu ile ilgili olarak 02324614612'den randevu alabilir veya avukatınız ile irtibata geçebilirsiniz.
Silah Kaçakçılığı (6136 Sayılı Kanun Md:12) Ateşli silahların veya bunlara ait mühimmatların (mermilerin vs.) yurt dışından ülkeye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi veya ülkeye sokulmasına yardım veya aracılık edilmesi silah kaçakçılığı suçunu oluşturur. Silah kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve...
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ (UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI SUÇU) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Türk Ceza Kanunu’nun 188 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’a göre; (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan...
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU Türk Ceza Kanunu’nun “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” başlıklı 191. Maddesine göre;(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden...
TCK 148 YAĞMA (GASP) SUÇU Yağma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında ise en yaygın suç tiplerinden biri yağma suçudur.  Yağmanın uygulamadaki bir diğer ismi ise gasptır. Türk Ceza Kanunu’na göre, başkasını, kendisinin...
Hırsızlık Suçunun Unsurları Nelerdir Bir suçun hırsızlık suçu vasfına girebilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar detaylıca aşağıda açıklanmıştır; BASİT HIRSIZLIK SUÇU TCK’nın 141. Maddesine göre; Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak...