(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62

Sosyal Medyada Biz}

Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

"İZMİR CEZA AVUKATI" ile Etiketlenen Konular

Rüşvet suçu, bir tarafta “rüşvet veren” gerçek kişi ile diğer tarafta “rüşvet alan” kamu görevlisinin bulunduğu her zaman birden fazla failin olduğu kamu idaresinin güvenirliğine karşı işlenen çok failli bir karşılaşma suçudur. Yani, hem rüşvet veren hem de rüşvet alan...
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK 89) Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümünde 89. maddesinde kasten yaralama suçundan ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçunda korunmak istenen hukuki değer, kişinin vücut bütünlüğüdür....
ZİMMET SUÇU (TCK MADDE 247-249) Zimmet suçu TCK m. 247’ de düzenlenmektedir. Kamu görevlisinin hukuka aykırı biçimde mal edinmesi zimmet suçuna girer. Kamu görevlisinin görevinden ötürü sahip olduğu malı kendisinin veya başkasının istifadesine sunmasıdır. Kanunda geçen “Mal” ifadesi geniş yorumlanır....
BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER VE TANIMLAR TCK 6: (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; b) Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI TCK 31 (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza...