(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

CEZA AVUKATI İZMİR

TRAFİK KAZALARINDA CEZAİ SORUMLULUK Türk Hukuku’nda trafik kuralları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun trafiği “Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.” şeklinde tanımlamıştır. Trafik Kazası Nedir? Kanuna göre trafik kazası; Karayolu üzerinde hareket halinde olan...
Silah Kaçakçılığı (6136 Sayılı Kanun Md:12) Ateşli silahların veya bunlara ait mühimmatların (mermilerin vs.) yurt dışından ülkeye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi veya ülkeye sokulmasına yardım veya aracılık edilmesi silah kaçakçılığı suçunu oluşturur. Silah kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve...
CİNSEL SALDIRI SUÇU Cinsel saldırı suçu, failin cinsel arzularını tatmin etmek amacı ile mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi sonucunda oluşur. Cinsel saldırı suçu failin mağdura karşı gerçekleştirdiği temasın boyutuna göre basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı eylemleri ortaya çıkacaktır....
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU Türk Ceza Kanunu’nun “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” başlıklı 191. Maddesine göre;(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden...
TCK 148 YAĞMA (GASP) SUÇU Yağma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında ise en yaygın suç tiplerinden biri yağma suçudur.  Yağmanın uygulamadaki bir diğer ismi ise gasptır. Türk Ceza Kanunu’na göre, başkasını, kendisinin...