(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

ceza avukatı

TRAFİK KAZALARINDA CEZAİ SORUMLULUK Türk Hukuku’nda trafik kuralları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun trafiği “Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.” şeklinde tanımlamıştır. Trafik Kazası Nedir? Kanuna göre trafik kazası; Karayolu üzerinde hareket halinde olan...
Silah Kaçakçılığı (6136 Sayılı Kanun Md:12) Ateşli silahların veya bunlara ait mühimmatların (mermilerin vs.) yurt dışından ülkeye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi veya ülkeye sokulmasına yardım veya aracılık edilmesi silah kaçakçılığı suçunu oluşturur. Silah kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve...
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ (UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI SUÇU) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Türk Ceza Kanunu’nun 188 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’a göre; (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan...
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU Türk Ceza Kanunu’nun “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” başlıklı 191. Maddesine göre;(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden...
Hırsızlık Suçunun Unsurları Nelerdir Bir suçun hırsızlık suçu vasfına girebilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar detaylıca aşağıda açıklanmıştır; BASİT HIRSIZLIK SUÇU TCK’nın 141. Maddesine göre; Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak...
ZİMMET SUÇU (TCK MADDE 247-249) Zimmet suçu TCK m. 247’ de düzenlenmektedir. Kamu görevlisinin hukuka aykırı biçimde mal edinmesi zimmet suçuna girer. Kamu görevlisinin görevinden ötürü sahip olduğu malı kendisinin veya başkasının istifadesine sunmasıdır. Kanunda geçen “Mal” ifadesi geniş yorumlanır....
ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA – TCK 34. Md. Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede...