(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

TCK İNDİRİM VE AĞIRLAŞTIRICI MADDELER TABLOSU

TCK    İNDİRİM VE  AĞIRLAŞTIRICI MADDELER TABLOSU
TCK İNDİRİM VE AĞIRLAŞTIRICI
MADDELER TABLOSU
SUÇUN ADIMADDE İNDİRİM AĞIRLAŞTIRICI
SOYKIRIM76/2
İNSANLIĞA KARŞI SUÇ kapsamında ÖLDÜRME77/2 1. k.
ÖLDÜRME DIŞINDA  İNSANLIĞA KARŞI SUÇ77/2 2. k.
Soykırım veya İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlemek amacıyla ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK78/1-1.k
Soykırım veya İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlemek amacıyla kurulan ÖRGÜTE ÜYE OLMAK78/1-2.k
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI79/1TCK 79/2
ÖRGÜTLÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI79/2
İNSAN TİCARETİ80/1
18 yaşından küçük İNSAN TİCARETİ80/3
KASTEN ÖLDÜRME81/1TCK 83TCK 82
NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME82/1TCK 83
İHMALİ davranışla KASTEN ÖLDÜRME83/3
İNTİHARA YÖNLENDİRME  84/1TCK 84/2-3-4
İNTİHARA YÖNLENDİRME sonucu İNTİHARIN GERÇEKLEŞMESİ84/2TCK 84/3-4
İNTİHARA ALENEN TEŞVİK84/3TCK 84/4
İRADESİ GELİŞMEMİŞ veya ortadan kaldırılmış kişileri İNTİHARA SEVK ETME84/4
TAKSİRLE bir kişiyi ÖLDÜRME85/1TCK 85/2
TAKSİRLE birden fazla kişiyi ÖLDÜRME; bir kişiyi öldürüp bir-birkaç kişiyi YARALAMA85/2
KASTEN YARALAMA86/1TCK 86/2, 88, 89TCK 86/3, 87/1-2-3-4
Etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde KASTEN YARALAMA86/2TCK 88/1TCK 86/1-3, 87/1-2-3-4
Şiddet sebepli KASTEN YARALAMA86/3TCK 86/1-2, 88, 89TCK 87/1-2-3-4
Neticesi sebebiyle ağırlaşan KASTEN YARALAMA87/1TCK 86, 88, 89TCK 87/2-3-4
Daha ağır neticesi sebebiyle ağırlaşan KASTEN YARALAMA87/2TCK 86, 87/1, 88, 89TCK 87/3-4
KASTEN YARALAMA sonucu KEMİK KIRILMASI veya ÇIKIK87/3TCK 86, 87/1-2, 88, 89TCK 87/4
Neticesi sebebiyle ağırlaşan KASTEN YARALAMA sonucu ÖLÜM87/4TCK 86, 87, 88, 
KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA işlenmesi88/1
TAKSİRLE YARALAMA89/1TCK 89/2-3-4
TAKSİRLE  nitelikli YARALAMA89/2TCK 89/3-4
TAKSİRLE  daha ağır nitelikli YARALAMA89/3TCK 89/4
TAKSİRLE birden fazla kişiyi YARALAMA89/4
İNSAN ÜZERİNDE DENEY90/1TCK 90/2-3TCK 90/5
HASTA ÜZERİNDE RIZASIZ DENEY90/4TCK 90/4 2. k.
RIZASIZ ORGAN ALMA91/1 1. k. TCK 91/8
RIZASIZ DOKU ALMA91/1/2. k. TCK 91/8
Hukuka aykırı olarak ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALMA91/2
ORGAN VE DOKU ALMA, SATMA, ARACILIK ETME91/3TCK 92, 93/1-2
Örgütlü ORGAN VE DOKU ALMA, SATMA, ARACILIK ETME91/4TCK 92, 93/1-2
Hukuka aykırı elde edilen ORGAN VE DOKUYU saklamak, nakletmek, aşılamak91/5
ÇIKAR karşılığı ORGAN VE DOKU TEMİNİ REKLAMI91/6
RIZASIZ ORGAN VE DOKU ALMA SONUCU ÖLÜM91/8TCK 83TCK 82
İŞKENCE94/1TCK 94/2-3, 95/1-2-3-4
NİTELİKLİ İŞKENCE94/2TCK 94/3,  95/1-2-3-4
CİNSEL TACİZ YÖNTEMİYLE İŞKENCE94/3TCK  95/1-2-3-4
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN İŞKENCE95/1TCK  95/2-3-4
NETİCESİ SEBEBİYLE DAHA ÇOK AĞIRLAŞAN İŞKENCE95/2TCK  95/3-4
İŞKENCE SONUCU KEMİK KIRILMASI95/3TCK  95/4
İŞKENCE SONUCU ÖLÜM95/4
EZİYET96/1TCK 96/2
NİTELİKLİ EZİYET96/2
TERK97/1TCK 97/2
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN TERK97/2
YARDIM veya BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN yerine getirlmemesi98/1TCK 98/2
YARDIM veya BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN yerine getirlmemesi sonucu ÖLÜM98/2
RIZASIZ ÇOCUK DÜŞÜRTME99/1TCK 99/3-5
Tıbbi zorunluluk olmaksızın SÜRESİ GEÇEN ÇOCUK DÜŞÜRTME99/2-1 k.TCK 99/6TCK 99/4-5
Tıbbi zounluluk olmaksızın 10 haftadan büyük ÇOCUĞUN DÜŞÜRÜLMESİNE RIZA 99/2-2 k.TCK 99/4-5
Annenin ruh veya beden sağlığını bozan ÇOCUK DÜŞÜRTME99/3-1. k.TCK 99/5
Annenin ÖLÜMÜNE yol açan ÇOCUK DÜŞÜRTME99/3-2. k.TCK 99/5
Annenin ruh veya beden sağlığını bozan 10 haftadan büyük ÇOCUK DÜŞÜRTME99/4-1. k.TCK 99/6TCK 99/5
Annenin ölümüne yol açan 10 haftadan büyük ÇOCUK DÜŞÜRTME99/4-2. k.TCK 99/6TCK 99/5
Yetkisiz kişi tarafından ÇOCUK DÜŞÜRTME99/5
Annenin 10 haftadan büyük ÇOCUĞUNU DÜŞÜRMESİ100/1
RIZASIZ KISIRLAŞTIRMA101/1
Rızaya dayalı olsa bile YETKİSİZ KİŞİNİN KISIRLAŞTIRILMASI101/2
CİNSEL SALDIRI102/1TCK 102/2-3-5-6
Vücuda ORGAN SOKMAK suretiyle CİNSEL SALDIRI102/2TCK 102/3-5-6
Nitelikli CİNSEL SALDIRI102/3TCK 102/5-6
CİNSEL SALDIRI sonucunda mağdurun beden veya ruh SAĞLIĞININ BOZULMASI102/5TCK 102/6
CİNSEL SALDIRI sonucunda mağdurun BİTKİSEL HAYATA girmesi veya ÖLMESİ102/6
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI103/1TCK 103/3-5-6-7
Vücuda organ sokmak suretiyle ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI103/2TCK 103/3-5-6-7
CİNSEL SALDIRI sonucunda çocuğun beden veya ruh SAĞLIĞININ BOZULMASI103/6TCK 103/7
CİNSEL SALDIRI sonucunda çocuğun BİTKİSEL HAYATA girmesi veya ÖLMESİ103/7
REŞİT olmayanla CİNSEL İLİŞKİ104/1
CİNSEL TACİZ  105/1TCK 105/2
Nüfuzu kötüye kullanarak veya aynı işyerinde çalışma avantajıyla CİNSEL TACİZ105/2
TEHDİT 106/1-1.kTCK 106/1-2.kTCK 106/2
MALVARLIĞINA KARŞI veya SAİR TEHDİT106/1-2.kTCK 106/1-1.k, 106/2
NİTELİKLİ TEHDİT106/2TCK 106/1
ŞANTAJ107/1
YARAR SAĞLAMAK İÇİN ŞANTAJ107/2
CEBİR108/1
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA109/1TCK 110TCK 109/2-3-4-5
Cebir, tehdit veya hile ile KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA109/2TCK 110TCK 109-3-4-5
EĞİTİM VE ÖĞRENİMİN ENGELLENMESİ112/1TCK 119/1
KAMU KURUMU, meslek kuruluşlarının FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ113/1TCK 119/1-
SİYASİ PARTİYLE ilgili hakların KULLANILMASININ ENGELLENMESİ114/1TCK 119/1
Seçimde ADAY OLMAMAYA veya seçildiği GÖREVDEN AYRILMAYA zorlama114/2TCK 119/1
Cebir, tehditle inanç-kanaat açıklama, değiştirme vaya bunları yapmamaya ZORLAMA115/1TCK 119/1
DİNİ İBADET VE AYİNLERİN toplu olarak YAPILMASININ ENGELLENMESİ115/2TCK 119/1
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL116/1TCK 116/3TCK 119/1
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL116/2TCK 116/3TCK 119/1
NİTELİKLİ konut veya işyeri DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL116/4TCK 119/1
Hukuka aykırı yöntemlerle İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ İHLAL117/1TCK 119/1
Çeresizliğini kullanıp SÖMÜRMEK117/2TCK 119/1
Çaresizliğe düşürerek SÖMÜRÜ İÇİN SEVK, TEDARİK veya NAKİL117/3TCK 119/1
ÇALIŞMA ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN CEBİR veya TEHDİT117/4TCK 119/1
SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ118/1TCK 119/1
SENDİKAL FAALİYETLERİN ENGELLENMESİ118/2TCK 119/1
HAKSIZ ARAMA120/1
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ121/1
AYRIMCILIK122/1
KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA123/1
KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ124/1
KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ124/2
BASIN YAYIN ORGANLARININ YAYINININ ENGELLENMESİ124/3
HAKARET125/1TCK 125/1 2.k., 127/1, 128TCK 125/3-4
Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görürtüli bir iletiyle HAKARET125/2TCK 127/1, 128TCK 125/3-4
Nitelikli HAKARET125/3TCK 127/1, 128TCK 125/4
En az üç kişiyle ihtilat ederek ÖLÜNÜN hatırasına HAKARET130/1TCK 130/1 2. k.
ÖLÜNÜN ceset veya kemiklerini alarak veya bunlara tahkir edici davranarak HAKARET130/2
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL132/1-1.kTCK 132/1 2. k.-2-4, 137
KAYIT SURETİYLE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL132/1-2.kTCK 132/2-4, 137
HABERLEŞME İÇERİKLERİNİ HUKUKA AYKIRI İFŞA132/2TCK 132/4, 137
Kendisiyle yapılan HABERLEŞME İÇERİĞİNİ karşı tarafın rızasına almadan İFŞA132/3TCK 132/4, 137
Kişiler arasındaki konuşmaların RIZASIZ DİNLENMESİ veya KAYDA ALINMASI133/1TCK 137
Katıldığı konuşmaların rızasız KAYDA ALINMASI133/2TCK 137
Kişiler arasındaki konuşmaların DİNLENMESİ ve KAYDA ALINMASI133/3TCK 137
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL134/1- 1. k.TCK 137
Görüntü ve seslerin kayda alınması suretiyle ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL134/1-2. k.TCK 137
Kişilerin özel hayatına ilişkin GÖRÜNTÜ ve SESLERİ İFŞA ETMEK134/2 1. k.TCK 134/2 2. k., 137
Basın ve yayın yoluyla kişilerin özel hayatına ilişkin GÖRÜNTÜ ve SESLERİ İFŞA ETMEK134/2 2. k.TCK 137
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ135/1TCK 137
NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ135/2TCK 137
KİŞİSEL VERİLERİ hukuka aykırı olarak VERME veya ELE GEÇİRME136/1TCK 137
KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME138/1
HIRSIZLIK141/1TCK 144, 145, 147, 167, 168TCK 143
NİTELİKLİ HIRSIZLIK142/1TCK 144, 145, 147, 167, 168TCK 143
AĞIR NİTELİKLİ HIRSIZLIK142/2TCK 144, 145, 147, 167, 168TCK 143
ENERJİYLE ilgili NİTELİKLİ HIRSIZLIK142/3-1.kTCK 144, 145, 147, 167, 168TCK 143
ENERJİYLE ilgili ÖRGÜTLÜ NİTELİKLİ HIRSIZLIK142/3-2.kTCK 144, 145, 147, 167, 168TCK 143
ORTAK MAL ÜZERİNDE hırsızlık ve KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA144/1TCK 145, 147, 167, 168
KULLANMA HIRSIZLIĞI146/1TCK 147, 167, 168
YAĞMA148/1TCK 150/1-2, 168TCK 149/1
BELGE ÜZERİNDE YAĞMA148/2TCK 150/1-2, 168TCK 149/1
NİTELİKLİ YAĞMA149/1TCK 150/1-2, 168
SAHİPLİ TAŞINIR veya TAŞINMAZ MALA ZARAR VERME151/1TCK 167, 168TCK 152/1-2
SAHİPLİ HAYVANAZARAR VERME151/2TCK 167, 168TCK 152/1-2
MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HALLERİ152/1TCK 167, 168TCK 152/2
İBADETHANELERE ve MEZARLIKLARA ZARAR VERME153/1TCK 167, 168TCK 153/2-3
İBADETHANELERİ ve MEZARLIKLARI KİRLETME153/2TCK 167, 168TCK 153/3
HAKKI OLMAYAN SAHİPLİ YERE TECAVÜZ154/1TCK 167, 168TCK 152/2
KÖY ORTA MALINA TECAVÜZ154/2TCK 168
SUYUN MECRASINI DEĞİŞTİRME154/3TCK 167, 168
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA155/1TCK 167, 168TCK 155/2
NİTELİKLİ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA155/2TCK 167, 168
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA156/1TCK 167, 168
DOLANDIRICILIK157/1TCK 159, 167, 168TCK 158/1-2
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK158/1 1. k.TCK 159, 167, 168
DAHA AĞIR NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK158/1 2. k.TCK 159, 167, 168
KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİNDEN bahsederek DOLANDIRICILIK158/2TCK 159, 167, 168
Hukuki ilişkiye dayanan ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA DOLANDIRICILIK159/1TCK 167, 168
KAYBOLMUŞ veya hata sonucu ele geçmiş EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF160/1TCK 167, 168
HİLELİ İFLAS161/1TCK 167, 168
TAKSİRLİ İFLAS162/1TCK 167, 168
Otomatlar aracılığıyla sunulan bedelli HİZMETTEN KARŞILIKSIZ YARARLANMA163/1TCK 167, 168
YAYINLARDAN sahibinin veya zilyedinin rızası olmaksızın KARŞILIKSIZ YARARLANMA163/2TCK 167, 168
ŞİRKET veya KOOPERATİFLER hakkında YANLIŞ BİLGİ164/1TCK 167, 168
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI veya kabul edilmesi165/1TCK 167, 168
Hukuken elde ettiği CÜRÜM EŞYASI olduğunu öğrendiği eşya ile ilgili BİLGİ VERMEME166/1TCK 167, 168
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI170/1
Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ, sel, taşkın tehlikesine SEBEBİYET170/2
TAKSİRLE yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ, sel, taşkın tehlikesine SEBEBİYET171/1
RADYOSYON YAYMA172/1TCK 171/2
Belirsiz sayıdaki kişilere karşı RADYASYON YAYMA172/2
Hayat, sağlık veya malvarlığına önemli ölçüde zarara elverişli RADYASYON YAYMA172/3TCK 172/4
Labratuvar veya tesis işletmesi sırasında TAKSİRLE RADYASYON YAYMA172/4
ATOM ENERJİSİ İLE İLGİLİ PATLAMAYA SEBEBİYET VERME173/1
TAKSİRLE ATOM ENERJİSİ İLE İLGİLİ PATLAMAYA SEBEBİYET VERME173/2
TEHLİKELİ MADDELERİN izinsiz olarak BULUNDURULMASI veya el değiştirmesi174/1TCK 174/3TCK 174/2
SUÇ ÖRGÜTÜ faaliyeti çerçevesinde TEHLİKELİ MADDELERİ bulundurma, el değiştirme174/2TCK 174/3
ÖNEMSİZ tür ve miktarlarda tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurma, el değiştirme174/3
AKIL HASTASI üzerindeki bakım ve gözetim YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ175/1
İnşaat veya yıkımla ilgili EMNİYET KURALLARINA UYMAMA176/1
HAYVANIN tehlike yaratabilecek şekilde SERBEST BIRAKILMASI177/1
İŞARET VE ENGEL KOYMAMA178/1
İŞARETLERİ değiştirerek, yola bir şey koyarak TRAFİK GÜVENLİĞİNİ tehlikeye sokma179/1
TARAFİK GÜVENLİĞİNİ tehlikeye sokacak şekilde vasıtaları SEVK ve İDARE179/2
ALKOL, UYUŞTURUCU vb. etkisiyle GÜVENLİ SEVKEDEMEYECEĞİ ARACI KULLANMA179/3
TAKSİRLE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA180/1
ATIK veya ARTIKLARLA ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ181/1TCK 181/3-4
ATIK veya ARTIKLARI ÜLKEYE SOKMAK181/2TCK 181/3-4
ATIK veya ARTIKLARIN  çevrede KALICI ÖZELLİK GÖSTERMESİ181/3
ÖNEMLİ sonuçlar doğuracak şekilde ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ181/4
TAKSİRLE atık veya artıklarla ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ182/1-1.kTCK 182/1-2.k-2
TAKSİRLE atık veya artıkların ÇEVREDE KALICI ÖZELLİK GÖSTERMESİ182/1-2.kTCK 181/2
ÖNEMLİ sonuçlar doğuracak şekilde ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ182/2
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA183/1
Ruhsat almadan veya RUHSATA AYKIRI BİNA YAPMA veya yaptırma184/1TCK 184/4-5
RUHSATSIZ inşaat veya yere elektirik, su, telefon BAĞLANMASINA İZİN VERME184/2TCK 184/4-5-6
RUHSATSIZ yerlerde SINAİ FAALİYETLERE İZİN VERME184/3TCK 184/6
İÇECEK veya YİYECEKLERE ZEHİR KATMAK veya BOZMAK185/1
TAKSİRLE İÇECEK veya YİYECEKLERE ZEHİR KATMAK veya BOZMAK185/2
BOZULMUŞ-DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA-İLAÇLARI TİCARET, tedarik, bulundurma186/1TCK 186/2
Kişilerin hayatını ve sağlığını TEHLİKEYE SOKACAK biçimde İLAÇ YAPMA, SATMA187/1TCK 187/2
UYUŞTURUCU veya uyarıcı madde İMAL, İTHAL veya İHRACI188/1TCK 188/2-6, 192TCK 188/4-5-8
UYUŞTURUCU veya uyarıcı madde SATMA, ALMA, NAKLETME, BULUNDURMA188/3TCK 188/6, 192TCK 188/4-5-8
UYUŞTURUCU-uyarıcı HAMMADDESİNİ üretme, bulundurma, nakletme, TİCARETİNİ YAPMA188/7TCK 192TCK 188/8
UYUŞTURUCU veya uyarıcı madde KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA190/1TCK 192TCK 190/3
UYUŞTURUCU veya uyarıcı madde KULLANILMASINI ALENEN ÖZENDİRME190/2TCK 192TCK 190/3
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU-uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurma191/1TCK 191/2-3-4-5-6-7, 192
ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ193/1
SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ194/1
BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA195/1
USULSÜZ ÖLÜ GÖMME196/1
SAHTE PARA üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme, tedavüle sokma197/1TCK 201/1
SAHTE PARAYIBİLEREK KABUL ETME197/2TCK 201/1
SAHTELİĞİNİ bilmeden kabul ettiği PARAYI bu özelliğini bilerek TEDAVÜLE KOYMA197/3
SAHTE KIYMETLİ DAMGA  üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza, tedavüle sokma199/1TCK 201/1
SAHTE KIYMETLİ DAMGAYI bilerek kabul etmek199/2TCK 201/1
SAHTELİĞİNİ bilmeden kabul ettiği KIYMETLİ DAMGAYI bilerek tedavüle koyma199/3
PARA-KIYMETLİ DAMGALARI yapma araçlarını üretme, ülkeye sokma, bulundurma vb.200/1TCK 201/2
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan  tarafından kullanılan MÜHÜRDE SAHTECİLİK202/1
Kamu kurum-kuruluşları, bu nitelikte meslek kuruluşlarının MÜHÜRÜRÜNDE SAHTECİLİK202/2
MÜHÜR BOZMA203/1
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK204/1TCK 211TCK 204/3
DÜZENLEMEYE YETKİLİ kişinin RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ204/2TCK 211TCK 204/3
RESMİ BELGEYİ BOZMA, YOK ETME veya GİZLEME205/1 1. k.TCK 211TCK 205/1 2.C.
KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEYİ BOZMA, YOKETME veya GİZLEMESİ205/1 2. k.TCK 211TCK 205/1 2.C.
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN206/1TCK 211
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK207/1TCK 211
SAHTELİĞİNİ BİLDİĞİ ÖZEL BELGEYİ KULLANMA207/2TCK 211
ÖZEL BELGEYİ BOZMA, YOKETME veya GİZLEME208/1TCK 211
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI209/1TCK 211
SAĞLIK GÖREVLİSİNİN GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ210/2
Halk arasında KORKU ve PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT213/1TCK 218/1 2. k.TCK 213/2, 218/1 1. k.
SİLAHLA Halk arasında KORKU ve PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT213/2
SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK214/1TCK 218/1 2. k.TCK 114/2, 218/1 1. k.
Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirlerini ÖLDÜRMEYE TAHRİK214/2TCK 218/1 2. k.TCK 218/1 1. k.
SUÇU veya SUÇLUYU ÖVME215/1TCK 218/1 2. k.TCK 218/1 1. k.
Halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı KİN ve DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK216/1TCK 218/1 2. k.TCK 218/11. k.
Halkın bir kesimini sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkına dayalı ALENEN AŞAĞILAMA216/2TCK 218/1 2. k.TCK 218/1 1. k.
Halkın bir kesiminin benimsediği DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA216/3TCK 218/1 2. k.TCK 218/1 1. k.
Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı KANUNLARI UYMAMAYA ALENEN TAHRİK217/1TCK 218/1 2. k.TCK 218/1 1. k.
DİNİ REİSLERİN görev sırasında alenen hükümeti, kanunları ve hükümet icraatını TEKBİH, TEZYİF219/1
DİNİ REİSLERİN kanun, emir ve dairelerin görev-yetkilerini takbih, tezyif, halkı itiatsizliğe teşvik219/2
DİNİ REİSLERİN kanuna göre kazanılmış haklara aykırı iş ve sözlerde bulunmaya icbar ve iknası219/3
SUÇ İŞLEME AMACIYLA ÖRGÜT KURMA220/1TCK 221TCK 220/3
SUÇ İŞLEME AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA220/2TCK 221TCK 220/3
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN veya AMACININ PROPAGANDASINI YAPMA220/8TCK 220/8 2. k.
ŞAPKA ve TÜRK HARFLERİ KANUNLARI’nın koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere aykırı hareket 222/1
Cebir, şiddet vb. ile KARA ULAŞIM ARACININ hareketini engelleme veya başka yere götürme223/1
Cebir, şiddet vb. ile DENİZ-DEMİRYOLU ARACININ hareketini engelleme, başka yere götürme223/2
Cebir, şiddet vb. ile HAVA ULAŞIM ARACININ hareketini engelleme veya başka yere götürme223/3
Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ224/1
HAYASIZCA HAREKETLER225/1
MÜSTEHCENLİK226/1TCK 226/7TCK 226/2
MÜSTEHCEN görüntü yazı, sözleri basın ve yayın yolu ile YAYINLAMA, buna aracılık etme226/2TCK 226/7
MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE ÇOCUKLARI KULLANMA226/3-1.kTCK 226/5
ÇOCUKLARIN kullanıldğı MÜSTEHÇEN ürünleri çoğaltma, satma, bulundurma vb.226/3-2.kTCK 226/5
Şiddetle, ölüyle, hayvanla, ANAL MÜSTEHÇEN ürünleri üretme, satma, bulundurma vb.226/4TCK 226/7TCK 226/5
ÇOCUKLA, ŞİDDETLE, ÖLÜYLE, HAYVANLA, ANAL MÜSTEHÇEN ürünlerin yayınlanması226/5TCK 226/7
ÇOCUĞU FUHUŞA TEŞVİK, bunu kolaylaştırma, tedarik, barındırma veya aracılık etme227/1TCK 227/4-5-6
FUHUŞA TEŞVİK, bunu kolaylaştırma, tedarik, barındırma veya aracılık etme227/2TCK 227/4-5-6
Cebir, tehdit veya hile ile veya çaresizliğinden yararlanarak FUHUŞA SEVK227/4TCK 227/5-6
FUHUŞA TEŞVİKİ eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, vasi, eğitici, bakıcı vb.nin  işlemesi227/5TCK 227/6
FUHUŞ SUÇUNUN suç için kurulmuş ÖRGÜT FAALİYETİ çerçevesinde işlenmesi,227/6
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA228/1TCK 228/2
ÇOCUKLARIN KUMAR OYNAMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA228/2
ÇOCUKLARI, kendisini idare edemeyecekleri DİLENCİLİKTE KULLANMA229/1TCK 229/2-3
 HISIMLARIN, çocukları, kendisini idare edemeyecekleri DİLENCİLİKTE KULLANMASI229/2TCK 229/3
ÖRGÜTLÜ, ÇOCUKLARI, kendisini idare edemeyecekleri DİLENCİLİKTE KULLANMA229/3
EVLİ OLMASINA RAĞMEN başkasıyla EVLENME İŞLEMİ YAPTIRMA230/1
EVLİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ bir kimse ile EVLİLİK İŞLEMİ YAPTIRMA230/2
GERÇEK KİMLİĞİNİ SAKLAYARAK bir başkasıyla EVLENME İŞLEMİ YAPTIRMA230/3
Aralarında evlenme olmaksızın EVLENMENİN DİNSEL TÖRENİNİ YAPTIRMA230/5
Resmi evlenme belgesini görmeden EVLENMENİN DİNSEL TÖRENİNİ YAPMA230/6
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME veya GİZLEME231/1
Özen yükümlülüğüne aykırılıkla sağlık kurumunda ÇOCUKLARIN KARIŞMASINA SEBEBİYET231/2
Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine KÖTÜ MUAMELE232/1
İdaresi altında,  bakmak, eğitmek yükümlülüğündekine DİSİPLİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA232/2
Aile hukukundan kaynaklanan BAKIM, EĞİTİM veya DESTEK OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL233/1
HAMİLE EŞİNİ veya sürekli birlikte yaşadığı evli olmayan kadını ÇARESİZ DURUMDA TERK233/2
Bağımlılık, onur kırıcı halle ÇOCUKLARIN ahlak, güvenlik ve sağlığını AĞIR TEHLİKEYE SOKMA233/3
Velayeti alınmış ana, baba, hısmının, 17 yaşından küçüğü YASAL TEMSİLCİDEN KAÇIRMASI234/1TCK 234/2
Velayetsiz ana, baba, hısımın 13 den küçüğü ADİYEN, 17 den küçüğü CEBİR-TEHDİTLE KAÇIRMASI234/2
EVDEN KAÇAN ÇOCUĞU ailesini veya yetkili makamları haberdar etmeksizin YANINDA TUTMA234/3
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA235/1TCK 235/3
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA236/1
YALAN HABER veya hileli yollarla FİYATLARI ETKİLEME237/1TCK 237/2-3
Taahüdünü yerine getirmeyerek KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA238/1
TİCARİ SIR, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki BİLGİ veya BELGEYİ AÇIKLAMA239/1TCK 239/3-4
Fenni keşif ve buluşlarla SINAİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA239/2TCK 239/3-4
Fenni keşif, buluş, sınai uygulama veya TİCARİ SIRRI YABANCILARA AÇIKLAMA239/3
CEBİR veya TEHDİT ile fenni keşif, buluş, sınai uygulama veya TİCARİ SIRRI AÇIKLATMA239/4
Mal veya hizmet satımından kaçınarak KAMU İÇİN ACİL İHTİYACIN ÇIKMASINA SEBEBİYET240/1
TEFECİLİK241/1
BİLİŞİM SİSTEMİNE hukuka aykırı GİRME ve orda kalmaya devam etme243/1TCK 243/2TCK 243/3
PARALI BİLİŞİM SİSTEMİNE hukuka aykırı GİRME ve orda kalmaya devam etme243/2TCK 243/3
BİLİŞİM SİSTEMİNE hukuka aykırı GİRME, orda kalma sonucu VERİLERİN YOKOLMASI, değişmesi243/3
BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME veya bozma244/1TCK 244/3-4
BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ BOZMA, değiştirme, başka yere gönderme, veri yerleştirme244/2TCK 244/3-4
SİSTEMİ ENGELLEME, bozma, değiştirmeyle kendine, başkasına HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA244/4
BANKA-KREDİ KARTINI ele geçirip rıza hilafına kullanıp kendisine, başkasına ÇIKAR SAĞLAMA245/1TCK 245/4-5
Başkasının hesabıyla ilişkili SAHTE BANKA-KREDİ KARTI üretmek, satmak, bulundurmak245/2
SAHTECİLİK yapılan BANKA-KREDİ KARTINI kullanarak kendisine, başkasına ÇIKAR SAĞLAMA245/3
ZİMMET247/1TCK 247/3, 248, 249TCK 247/2
İCBAR SURETİYLE İRTİKAP250/1TCK 250/2-3
İKNA SURETİYLE İRTİKAP250/2TCK 250/3
Kişinin hatasından yararlanarak İKNA SURETİYLE İRTİKAP250/3
DENETİM GÖREVLİSİNİN ZİMMET veya İRTİKABA GÖZ YUMMASI251/1TCK 251/2
DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ suretiyle ZİMMET veyaİRTİKAPA İMKAN SAĞLAMA251/2
RÜŞVET  252/1TCK 254TCK 252/2
RÜŞVET ALAN, anlaşmasını yapanın YARGI GÖREVLİSİ, hakem, bilirkişi, y. m. müşavir olması252/2TCK 254
YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞİ KULLANARAK YARAR SAĞLAMA255/1
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA257/1TCK 257/2
GÖREVİ İHMAL257/2
İRTİKAP OLMAYAN ÇIKAR SAĞLAMA257/3
KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİNE İLİŞKİN SIRRI, gizli kalması gereken bilgileri AÇIKLAMASI258/1
Görevi biten kamu görevlisinin GÖREVE İLİŞKİN SIRRI, gizli kalacak bilgileri AÇIKLAMASI258/2
KAMU GÖREVLİSİNİN  görevin sağladığı nüfuzla başkasına MAL, HİZMET SATMAYA ÇALIŞMASI259/1
KAMU GÖREVİNİN TERKİ veya YAPILMAMASI260/1TCK 260/1 2. k. -2
Kamu görevlilerinin mesleki-sosyal haklar için hizmeti aksatmayacak HİZMET BIRAKMASI260/2
Kamu görevlisinin KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE ZORLA TASARRUFU261/1
KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ ÜSTLENİLMESİ veya sürdürülmesi262/1
KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU AÇMA veya işletme263/1
Hakkı olmaksızın BİR MESLEĞİN RESMİ ELBİSESİNİ GİYME, nişan, MADALYA TAKMA264/1TCK 264/2
HAKKI OLMAYAN MESLEĞİN ELBİSESİNİ GİYİP olanaklarından yararlanarak SUÇ İŞLEME264/2
GÖREVİNİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME265/1TCK 265/2-3-4
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (YARGI  görevi yapanlara )265/2TCK 265/3-4
İFTİRA  267/1TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
Fiilin maddi eser ve DELİLİNİ UYDURARAK İFTİRE267/2TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
Göz altına alma veya tutuklama dışında KORUMA TEDBİRİNE YOLAÇAN İFTİRA267/3TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
GÖZ ALTINA ALMA veyaTUTUKLAMAYA NEDEN OLAN İFTİRA267/4TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
Ağırlaştırılmış müebbet veya MÜEBBET HAPSE NEDEN OLAN İFTİRA267/5- 1. k.TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
SÜRELİ HAPSE NEDEN OLAN İFTİRA267/5-2.kTCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
İNFAZINA BAŞLANAN HAPSE YOLAÇAN İFTİRA267/6TCK 269TCK 267/2-3-4-5-6-7
HAPİS DIŞINDA ADLİ-İDARİ YAPTIRIMA YOLAÇAN İFTİRA267/7TCK 269
SUÇ ÜSTLENME270/1TCK 270/1 2. k.
SUÇ UYDURMA271/1
YALAN TANIKLIK272/1TCK 273, 274TCK 272/2-3-4-6-7
MAHKEME HUZURUNDA, yemirli dinlemeye yetkili kişi-kurul önünde YALAN TANIKLIK272/2TCK 273, 274TCK 272/3-4-6-7
ÜÇ YILDAN FAZLA HAPİS  NI GEREKTİREN SUÇLA İLGİLİ YALAN TANIKLIK272/3TCK 273, 274TCK 272/4-6-7
HAPİS DIŞINDA BİR YAPTIRIMA YOLAÇAN YALAN TANIKLIK272/8TCK 273, 274
YALAN YERE YEMİN275/1TCK 275/2-3, 274
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK276/1
GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK276/2
YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME277/1-1.kTCK 277/1-2.k
İLTİMAS derecesini geçmeyecek şekilde YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME277/1-2.k
İŞLENMEKTE OLAN BİR SUÇU YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRMEME278/1TCK 278/3
NETİCELERİNİN SINIRLANDIRILMASI HALA MÜMKÜN BİR SUÇU yetkili makamlara bildirmeme278/2TCK 278/3
KAMU GÖREVLİSİNİN göreviyle bağlantılı öğrendiği SUÇU BİLDİRMEDE İHMALİ, GECİKMESİ279/1TCK 179/2
ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİNİN göreviyle bağlantılı öğrendiği SUÇU BİLDİRMEDE İHMALİ, GECİKMESİ279/2
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBUNUN SUÇU BİLDİRMEMESİ280/1
SUÇ DELİLLERİNİ YOKETME, GİZLEME veya DEĞİŞTİRME281/1TCK 281/1 1. k.-3TCK 281/2
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA282/1TCK 282/5TCK 282/2-3
SUÇLUYU KAYIRMA283/1TCK 283/3TCK 283/2
Tutuklu veya hükümlünün BULUNDUĞU YERİ BİLDİĞİ HALDE BİLDİRMEME284/1TCK 284/4TCK 284/3
İşlenmiş SUÇUN DELİLLERİNİN başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde BİLDİRMEME284/2TCK 284/4TCK 284/3
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ ALENEN İHLAL285/1TCK 285/3
Kapalı yapılması gereken DURUŞMADAKİ açıklama ve görüntülerin GİZLİLİĞİNİ ALENEN İHLAL285/2TCK 285/3
KİŞİLERİN SUÇLU GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYACAK GÖRÜNTÜ YAYINLAMA285/4
Soruşturma-kovuşturmada ses-görüntülerin YETKİSİZLERCE KAYDA ALINMASI, NAKLİ286/1
Yetkili hakim-savcı kararı olmaksızın GENİTAL MUAYENEYE GÖTÜRME-MUAYENE YAPMA287/1TCK 287/2
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS288/1
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA289/1TCK 289/1 2. k.-2
Muhafaza için teslim olunan eşyanın ÖZENSİZLİKLE KAYBOLMASINA, bozulmasına sebebiyet289/3
BİR SUÇLA İLGİLİ ELKONULAN EŞYAYI AMACI DIŞINDA KULLANMA289/4
HÜKMEN HAKSAHİBİNE TESLİM OLUNAN TAŞINMAZA TEKRAR ELKOYMA290/1
BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME291/1
HÜKÜMLÜ veya TUTUKLUNUN KAÇMASI292/1TCK 293TCK 292/2-3
HÜKÜMLÜ veya TUTUKLUNUN cebir veya tehdit kullanmak suretiyle KAÇMASI292/2TCK 293TCK 292/3
GÖZALTINA ALINANIN veya TUTUKLUNUN KAÇMASINI SAĞLAMA294/1TCK 294/6TCK 294/3-4-5
MÜEBBET HAPSE HÜKÜMLÜNÜN KAÇMASINI SAĞLAMA294/2 1. k.TCK 294/6TCK 294/3-4-5
AĞIRLAŞTIRILMAŞ MÜEBBET HAPSE HÜKÜMLÜNÜN KAÇMASINI SAĞLAMA294/2 2. k.TCK 294/6TCK 294/3-4-5
Gözaltına alınanın, tutuklunun, hükümlünün, GÖREVLİNİN ÖZENSİZLİĞİNDEN KAÇMASI294/8
GÖREVLİNİN, gözaltına alınanın, tutuklunun, hükümlünün GEÇİCİ UZAKLAŞMASINA İZİNİ295/2
HÜKÜMLÜ veya TUTUKLULARIN AYAKLANMASI296/1TCK 296/1 2. k.
İnfaz kurumuna, tutukevine SİLAH, UYUŞTURUCU, uyarıcı, elektronik haberleşme aracı SOKMA297/1TCK 297/4TCK 297/1-2.k-3
İnfaz kurumuna veya tutukevine DİĞER YASAK EŞYAYI SOKMA297/2TCK 297/4TCK 297/3
İnfaz ve tutukevlerindekilerin hak kullanımını engelleme, HAK KULLANMAMAYA TEŞVİK298/1
CUMHURBAŞKANINA HAKARET299/1TCK 299/2
TÜRK BAYARAĞI’NI yırtarak, yakarak veya sair surette ALENEN AŞAĞILAMA300/1TCK 300/3
İSTİKLAL MARŞI’NI ALENEN AŞAĞILAMA300/2TCK 300/3
Türk Milletini, Devletini, TBMM’yi, TC Hükümetini ve Yargı Organlarını ALENEN AŞAĞILAMA301/1TCK 301/4TCK 301/3
Devletin ASKERİ veya EMNİYET teşkilatını ALENEN AŞAĞILAMA301/2TCK 301/4
DEVLETİN BİRLİĞİNİ ve ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA302/1
DÜŞMAN Devlet ORDUSUNDA HİZMET kabul etmek, DEVLETE karşı SAVAŞA GİRMEK303/1TCK 303/4
DÜŞMAN Devlet ORDUSUNDA herhangi bir KOMUTA GÖREVİ kabul etmek303/2TCK 303/4
DEVLETE karşı SAVAŞ açılması ,hasmane hareketler için diğer devlet yetkililerini TAHRİK304/1
Temel MİLLİ YARARLARA KARŞI faaliyette bulunmak için YARAR SAĞLAMA305/1TCK 305/2
SAVAŞTA Temel MİLLİ YARARLARA KARŞI faaliyette bulunmak için YARAR SAĞLAMA305/2
SAVAŞA yolaçabilecek, YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA, hasmane hareket306/1TCK 306/3-4-6TCK 306/2
YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA, hasmane hareket SONUCU SAVAŞ ÇIKMASI306/2
Siyasal ilişkileri bozabilecek YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA, hasmane hareket306/3TCK 306/4
YABANCI devlet aleyhine ASKER TOPLAMA, hasmane hareket sonucu  İLİŞKİLERİN BOZULMASI306/4
ASKERİ ARAÇ veya  TESİSLERİ TAHRİP 307/1TCK 307/2
DÜŞMAN yararına- SAVAŞ yetenek ve hareketı tehlikeye sokan ASKERİ ARAÇ-TESİS TAHRİBİ307/2
Görevlinin TAKSİRİ sonucu ASKERİ ARAÇ veya  TESİSLERİN TAHRİBİ307/3
SAVAŞ zamanı ASKERİ HAREKATLARA ZARAR için YABANCILARLA ANLAŞMA, buna yönelik fiil307/4TCK 307/5
SAVAŞ ZAMANI YABANCILARLA ANLAŞMA veya zararlı fiiller nedeniyle ASKERİ ZARAR 307/5
SAVAŞ zamanı ASKERİ HAREKATLARA ZARAR için YABANCININ ANLAŞMA YAPMASI307/6
DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM308/1
DÜŞMAN DEVLETİN BORÇLANMASINA-borçlarını ödemesine KATILMA-KOLAYLAŞTIRMA308/2
SAVAŞTA DÜŞMANIN SAVAŞ GÜCÜNE KATKI EDECEK ŞEKİLDE doğrudan-dolaylı TİCARET 308/3
ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA, değiştirmeye, işlevsizleştirmeyeTEŞEBBÜS309/1
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST310/1
CUMHURBAŞKANINA FİİLİ SALDIRI310/2
Cebir-şiddetle TBMM yi ORTADAN KALDIRMAYA, görevini engellemeyeTEŞEBBÜS311/1
Cebir-şiddetleTC Hükümeti’ni ORTADAN KALDIRMAYA, görevini engellemeyeTEŞEBBÜS312/1
Türkiye Cumhuriyeti HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYANA TAHRİK313/1 1. k.TCK 313/1 2. k., 313/3
TAHRİK SONUCU TC Hükümetine karşı İSYANIN GERÇEKLEŞMESİ313/1 2. k.TCK 313/3
Türkiye Cumhuriyeti HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYANI İDARE ETME313/2 1. k.TCK 313/3
Türkiye Cumhuriyeti HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYANA KATILMA313/2 2. k.TCK 313/3
Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için SİLAHLI ÖRGÜT KURMA, YÖNETME314/1
Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için kurulan ÖRGÜTE ÜYE OLMA314/2
Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı suç için kurulan ÖRGÜTÜN SİLAHLANMASINA KATKI315/1
Devletin güvenlik, düzen, işleyişine karşı SUÇ İŞLEMEK İÇİN BAŞKALARIYLA ANLAŞMA316/1TCK 316/2
GÖREVLİ-YETKİLİ OLMADAN,  ASKERİ BİRİMİN, limanın, şehrin KOMUTASINI ALMA317/1
Askeri birim, liman, şehrin KOMUTANLIĞINI TERK İÇİN VERİLEN EMİRLERE UYMAMA317/2
HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA318/1TCK 318/2
ASKERLERİ İTİATSİZLİĞE TEŞVİK319/1TCK 319/2-3
ASKERLERİ İTİATSİZLİĞE ALENEN TEŞVİK319/2TCK 319/2-3
Hükümetin izni olmaksızın YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA-silahlandırma320/1TCK 320/2
Hükümetin izni olmaksızın YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZILMA-silahlanma320/3
SAVAŞ zamanında Devletin yetkililerinin EMİRLERİNE BİLEREK AYKIRI HAREKET321/1
SAVAŞ zamanı devletle SÖZLEŞMEDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEME322/1TCK 322/4
TAKSİRLE SAVAŞ zamanı devletle SÖZLEŞMEDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEME322/2
SAVAŞ zamanı devletle SÖZLEŞMENİN YERİNE GELMEMESİNE aracı-temsilcinin SEBEBİYETİ322/3TCK 322/4
SAVAŞ zamanı devletle SÖZLEŞMEDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN yerine getirilmemesinde HİLE 322/4
SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA323/1TCK 323/2-3
SAVAŞTA propagandayla, askerlere yönelik-yabancıyla anlaşma neticesi YALAN HABER YAYMA323/2TCK 323/3
DÜŞMANLA ANLAŞMA neticesi SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA323/3
SAVAŞ zamanında MİLLETİN DİRENCİNİ etkileyebilecek PARA vb.nin DEĞERİNE yönelik hareket323/4TCK 323/5
BARIŞ zamanında KAMU GÖREVLİSİNİN SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİNİ İHMALİ324/1
Türkiye ile SAVAŞ halinde bulunan bir DEVLETTEN unvan ve benzeri PAYELER KABULÜ325/1
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ve yararlarına ilişkin BELGE üzerinde YASADIŞI İŞLEMLER326/1TCK 326/2
SAVAŞ zamanı veya ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek, BELGE üzerinde YASADIŞI İŞLEMLER326/2
Devletin güvenliği veya yararları bakımından GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİYİ TEMİN327/1TCK 327/2
SAVAŞ zamanı veya ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek şekilde GİZLİ BİLGİYİ TEMİN327/2
CASUSLUK için Devletin güvenliği-yararları bakımından GİZLİ kalacak BİLGİYİ TEMİN328/1TCK 328/2
CASUSLUK için SAVAŞ zamanı-ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek GİZLİ BİLGİYİ TEMİN328/2
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ve siyasal yararlarına ilişkin BİLGİ AÇIKLAMA329/1TCK 329/3TCK 329/2
SAVAŞ zamanı / ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek güvenlik-siy. yarara  ilişkin BİLGİ AÇIKLAMA329/2TCK 329/3
TAKSİRLE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ve siyasal yararlarına ilişkin BİLGİ AÇIKLAMA329/3 1. k.
TAKSİRLE SAVAŞ zamanı  veya ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek  BİLGİ AÇIKLAMA329/3 2. k.
CASUSLUK için DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ve siyasal yararlarına ilişkin BİLGİ AÇIKLAMA330/1TCK 330/2
CASUSLUK için SAVAŞ zamanı- ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek şekilde BİLGİ AÇIKLAMA330/2
ULUSLARARASI CASUSLUK331/1
ASKERİ YASAK BÖLGELERE gizlice veya hile ile GİRME332/1TCK 332/2
SAVAŞ zamanı ASKERİ YASAK BÖLGELERE gizlice veya hile ile GİRME332/2
Görevi ned. öğrendiği gizli buluş-SINAİ YENİLİKLERİ kendisi-başkası YARARINA KULLANMA333/1TCK 333/2
Görevi ned. öğrendiği ASKERİ ETK. etkileyebilecek GİZLİ YENİLİĞİ düşman yararına KULLANMA333/2
YABANCI ÜLKEDE GÖREVLENDİRİLEN kişinin zarar doğurabilecek SADAKATSİZLİĞİ333/3
Devlet sırlarından yararlanma ve SADAKATSİZİLİĞİ öğrenipte yetkililere zamanında BİLDİRMEME333/4
Yetkililerin açıklanmasını yasakladığı GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ TEMİN334/1TCK 334/2
ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek,  yetkililerin açıklanmasını yasakladığı GİZLİ BİLGİLERİ TEMİN334/2
CASUSLUK için yetkililerin açıklanmasını yasakladığı GİZLİ kalması gereken BİLGİLERİ TEMİN335/1TCK 335/2
CASUSLUK için düşman yararına veya ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek GİZLİ BİLGİLERİ TEMİN335/2
Yetkililerin açıklanmasını yasakladığı GİZLİ kalması gereken BİLGİLERİ AÇIKLAMA336/1TCK 336/2
SAVAŞ zamanı-ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek, açkılanması yasak GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA336/2
TAKSİRLE açıklanması yasak GİZLİ kalması gereken BİLGİLERİ AÇIKLAMA336/3 1. k.
TAKSİRLE Savaş zamanı-ASK. ETK. etkileyebilecek açıklanması yasak GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA336/3 2. k.
CASUSLUK için yetkililerin açıklanmasını yasakladığı GİZLİ kalması gereken BİLGİLERİ AÇIKLAMA337/1TCK 337/2
CASUSLUK için SAVAŞ zamanı-ASKERİ ETKENLİĞİ etkileyebilecek  GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA337/2
TAKSİRLE DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇU olanaklı kılma veya kolaylaştırma338/1TCK 338/2
TAKSİRLE savaş zamanı-ASKERİ ETK. etkileyebilecek  DEVLET SIRRINA KARŞI SUÇU kolaylaştırma338/2
DEVELT GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA339/1TCK 339/2
SAVAŞ zamanı DEVELT GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA339/2
Resmen çekilmiş YABANCI DEVLET BAYRAĞINA, egemenlik alemetlerine ALENEN HAKARET341/1
02 Mayıs 2019
1.413 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN