(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (TCK 171 ) NEDİR?

GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU  (TCK 171 ) NEDİR?

GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU
(TNEDİR?

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olan bazı davranışların taksirle sergilenmesiyle vücut bulur. Taksir, dikkat veya özen yükümlülüğüne aykırı olarak dikkatsiz ve tedbirsiz hareket neticesinde istenmeyen bir sonucun meydana gelmesidir.

Genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Topluma Karşı Suçlar” kısmında, Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde TCK m.171’de yer almaktadır.

GENEL GÜVENLİĞİ TAKSİRLE TEHLİKEYE DÜŞÜRME SUÇUNUN UNSURLARI

İki koşulu bulunmaktadır:

  • Fail taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmalıdır.
  • Failin cezalandırılabilmesi taksirli hareketin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması gerekir. TCK m.170’e göre taksirli hareketin sergilenmesi yeterli değildir.

İÇTİMASI

TCK m.171’de yer alan eylemler; aynı zamanda başka bir suçun da işlenmesine yol açarsa, fail, en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılmalıdır.

GENEL GÜVENLİĞİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇUNUN CEZASI

Taksirle;

  • a) Yangına,
  • b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,

neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir (TCK m.22/6). Ancak, fail mağdur olmasına rağmen aynı olay nedeniyle başkaları da mağdur olmuşsa, bu madde hükümleri uygulanamaz.

ADLİ PARA CEZASI, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçu, TCK 170/1’de düzenlenen halinde hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi , HAGB kararı verilmesi , hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

ŞİKAYET SÜRESİ NEDİR?

Genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahil olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

ÖNÖDEME MÜMKÜN MÜDÜR?

Önödeme bazı suçlarda failin belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur (TCK m.75). Genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçu, önödemeye tabi suçlardandır. Bu nedenle, savcılık tarafından şüpheliye mutlaka önödeme önerisi yapılmalıdır.

UZLAŞMA MÜMKÜN MÜDÜR?

Uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

ZAMANAŞIMI

Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

GÖREVLİ MAHKEME

Genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçu ile ilgili yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Başlıca Oluş Şekilleri

Taksirle Yangına Sebebiyet Verme Suçu

İnsan Yaralanması Mevcutsa Taksirle Yangına Neden Olma Suçu

Taksirle Bina Çökmesine Neden Olma

Ormana Yakın Yerde Çalı ve Diken Yakma (TCK 171)

Sigara İzmaritini Söndürmeden Yere Atma

15 Nisan 2019
2.659 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN