(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KANSER İLAÇLARI DAVALARI

SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KANSER İLAÇLARI DAVALARI

 Sgk kanser tedavisini karşılıyor mu? Kanser İlaçlarım SGK Tarafından Karşılanmıyor Ne Yapmam Gerek? soruları, sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. SGK nın ödemediği kanser ilaçları ve SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için sorulan tüm soruların cevabı bu makalede bulmanızı ümit ediyorum.

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) ve SGK’nın internet sitesinde yayınlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bulunan ilaçların bedellerini karşılamaktadır. Ancak burada bulunsa dahi ilacın belirli türdeki kanser hastalığının tedavisinde kullanılması veya hastanın belirli tedavileri almış veya almamış olması şartları aranabilmektedir.

Sıklıkla immünoterapi ve akıllı ilaç tedavisinde kullanılan ilaç bedelleri (Bevacizumab etken maddeli AltuzanNivolumab etkenmaddeli OpdivoPembroli etkenmaddeli KeytrudaAtezolizumab etken maddeli Tecentriq vb.) İmmünoterapi kısaca, bağışıklık sistemini aktive ederek veya baskılayarak kanser hücreleri ile savaşmasın sağlayan bir tedavi türüdür. Akıllı ilaç tedavisi ise, kanser hücrelerinin anormal hale dönüşen işlevlerini bloke etmek amacıyla üretilen hedefe yönelik bir yöntemdir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu – SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları

Hekim tarafından hastanın kanser tedavisinde kullanılacak ilacın belirlenmesinden sonra tedaviye başlayabilmek için öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Kanser İlacı – Opdivo

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonunda, ilaç SGK’nın Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde yoksa genellikle talep reddedilir.

SGK’ya Başvuru

Bu başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar’a uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi özenle hazırlanmalı ve her detaya dikkat edilmelidir. Bu hususta bir avukattan yardım alınmasında fayda olacaktır. Başvuru reddedildikten sonra SGK’ya karşı dava açılması sürecine geçilir.

SGK’ya Karşı Dava Açılması ve İhtiyati Tedbir Talebi

SGK’ya ilaç bedelinin karşılanması talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesinden sonra ilgili işlemin iptali, ödenen bedelin iadesi ve sonraki ilaç bedellerinin karşılanması hususunda SGK’ya karşı ihtiyati tedbir talepli dava açılması gerekmektedir. 

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları

İhtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi halinde SGK Sağlık Güvenlik Merkezinin ilgili dairesi ile “ilacın hastane tarafından doğrudan SGK’ya faturalandırılması” hususunda görüşülmesi gerekmektedir.

İhtiyati tedbir talebinin kabulü ile dava sona ermemektedir. Mahkeme her ne kadar ihtiyati tedbir talebini kabul etse de davayı kabul etmeyebilir. Burada dava dilekçesinin eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Burada yine bir avukattan yardım alınması dava sonucunun aleyhe sonuçlanmaması bakımından oldukça önemlidir. Karşılanmayan Kanser İlaçları için bu rapor oldukça önemlidir.

Mahkemece nihai kararın lehe olması yani SGK tarafından ilaç bedellerinin karşılanmasının kabulü halinde, SGK’ya yazılacak dilekçeye mahkemenin kararı da eklenerek bu kararın uygulatılması gerekmektedir.

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları ilişkin izlenecek hukuki yollar uzun ve meşakkatli olup sabır ve özen gerektirmektedir. Burada hasta yakınlara büyük rol düşmektedir. Hukuki yolların birlikte izlenebilmesi için ve hastanın kötü sonuçlarla karşılaşmaması bakımından bir avukatla çalışmak oldukça önemlidir.

Akıllı İlaçları SGK Karşılıyor mu?

​SGK tarafından karşılanabilecek ilaç bedelleri SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) aracılığıyla düzenlenmiştir. Kanser tedavisinde kullanılacak akıllı ilaçların bir çoğu “SGK tarafından ödenecek ilaçların” kapsamının dışında bırakılmıştır. Bu sebeple hastaların büyük bir çoğunluğunun yargı yoluna başvurarak ilaç bedellerinin ödenmesini talep etmesi gerekiyor.

2024 yılında kişiye özel immünoterapinin maliyeti

Kişiye özel immünoterapinin maliyeti, tedavinin türüne, kullanılan ilaca ve hastanın durumuna göre değişmektedir. Ancak, genel olarak bu tedavinin maliyeti, geleneksel kanser tedavilerinden çok daha yüksektir.

2024 yılında, kişiye özel immünoterapinin maliyeti, yıllık ortalama 100.000 ila 1 milyon dolar arasındadır.

Tecentriq İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

TECENTRİQ kanser ilacı ülkemizde SGK tarafından hiçbir endikasyonda ödenmemektedir. İlacın SGK tarafından geri ödenmesinin yapılması talebiyle hastalar yargı yoluna başvurmaktadırlar.

Keytruda İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Malign Melanom (deri kanseri) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi dışında etkinliğinin kanıtlandığı kanser türleri için KEYTRUDA ilacının geri ödemesi ülkemizde yapılmamaktadır.

Opdivo İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Malign Melanom, renal hücreli karsinom ve klasik hodgkin lenfoma dışında ödeme yapılmamaktadır. Geri ödemesinin yapılmadığı ancak etkili olduğu kanser türleri içinse bu hastalığa sahip olanların mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır.

Herceptin İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

​SGK’nın ilacın geri ödemesini yapmaması nedeniyle meme kanseri hastaları büyük mağduriyetler yaşamakta ve ilacın geri ödemesinin yapılması talebiyle yargı yoluna başvurmaktadırlar.

Trodelvy İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Sacituzumab govitecan-hziy etken maddeli Trodelvy isimli ilaç, meme kanseri ve ürotelyal(idrar yolları ve mesane) kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır. Trodelvy ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bedelin temini için hukuki yola müracaat etmek gerekmektedir.

Zejula İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Niraparib etken maddeli Zejula ilacı SGK tarafından bedeli karşılanacak ilaçlardan değildir. Söz konusu ilacın bedelini talep edecek kişiler hukuki yollara başvurmak durumundadır.

Mabthera İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Rituximab etken maddeli Mabthera adlı ilaç , lenfoma, kronik lenfositiklösemi,  romatoid artrit, granulamatoz Polianjitis hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Mabthera ilacının bedeli SGK tarafından karşılanmamaktadır. İlacın bedeli talep eden kişiler hukuki başvuru yollarını izlemelidir.

Altuzan İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

​Altuzan kolon veya rektumkanserinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Altuzan ilacı etken madde olarak bevacizumab içermektedir. Söz konusu ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bu sebeple bedeli talep eden kişiler dava yoluna başvurmalıdır.

Enhertu İlacı SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

ENHERTU ilacı meme ve mide kanserinin tedavisinde erişkinlerde kullanılan ve oldukça etkili sonuçları olan bir ilaçtır. Ancak söz konusu ilacın geri ödemesi SGK tarafından yapılmamaktadır. Hastalar mağduriyetler yaşamaktatadır ve bu sebeple yargı yoluna başvurmaktadırlar.

Beyin Tümörü İlaçları Listesi

DEVLETİN ÖDEMEDİĞİ KANSER İLAÇLARI

Türkiye’de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan kanser ilaçları, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan ilaçlardır. SUT’ta yer almayan ilaçlar ise SGK tarafından karşılanmaz.

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçları, genellikle yeni geliştirilen ve yüksek maliyetli olan ilaçlardır. Bu ilaçlar, immünoterapi ve akıllı ilaç adı verilen tedavi yöntemlerinde kullanılmaktadır. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı savaşması için uyarmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Akıllı ilaçlar ise kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen ilaçlardır.

SGK tarafından karşılanmayan bazı kanser ilaçları şunlardır:

  • • Keytruda (pembrolizumab)
  • • Opdivo (nivolumab)
  • • Tecentriq (atezolizumab)
  • • Altuzan (bevacizumab)
  • • Trastuzumab (Herceptin)
  • • Rituximab (MabThera)
  • • Cetuximab (Erbitux)

Bu ilaçlar, genellikle ileri evre kanserlerde veya diğer tedavilere yanıt vermeyen kanserlerde kullanılmaktadır. Etkinlikleri kanıtlanmış olsa da yüksek maliyetleri nedeniyle SGK tarafından karşılanmazlar.

Bu ilaçları karşılamak için hastalar bireysel dava açabilirler.

SGK İLAÇ PARASI GERİ ALMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sunduğu sağlık hizmetlerine ek olarak, bazı ilaçların bedelini de geri ödemektedir. Bu ilaçlar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve SGK’nın internet sitesinde yayınlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yer almaktadır.

SGK İlaç Parası Geri Alma İşlemleri

SGK ilaç parası geri alma işlemleri konusunda genellikle vatandaşlar sorunlar yaşamaktadırlar. Hatta çoğu zaman bu ilacın geri ödemesinin alınabilmesi için yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. Ancak ilaç konusu oldukça teknik ve detaylı bir konudur. Alanında uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almanızı, mağdur olmamanız adına tavsiye ederiz.

21 Haziran 2024
33 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN