(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

tck 104

BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER VE TANIMLAR TCK 6: (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; b) Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI TCK 31 (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza...