(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

BOŞANMA SEBEPLERİ

Uzun yıllardır boşanma konusundaki birikimlerimden yola çıkarak nelerin boşanma sebebi olabileceğini maddeler halinde burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

BOŞANMA SEBEPLERİ

Uzun yıllardır boşanma konusundaki birikimlerimden yola çıkarak nelerin boşanma sebebi olabileceğini maddeler halinde burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Boşanma Sebebi Kabul Edilen Başlıca Davranışlar
A)Duygusal Şiddet
1)Küçük Düşürücü Davranmak
a.Alay Etmek
   *Kilosuyla alay etmek
   *Organlarıyla alay etmek
   *Görüntüsüyle alay etmek
b.Aşağılamak
   *Ekonomik olarak
    *Fiziksel olarak
    *Cinsel olarak
    *Duygusal olarak
    *Sosyal olarak(işini küçümsemek gibi)
c.Küçük Düşürmek
d.Tükürmek
e.Küçümsemek
f.Başkalarıyla Karşılaştırmak
g.Sırlarını açıklamak
   *Aile sırlarını açıklamak
    *Yatak odası sırlarını açıklamak
    *Evlilik sırlarını açıklamak
h.Dedikodu çıkarmak
    *Başkasıyla ilişki dedikodusu
    *Başkasıyla yakaladım dedikodusu
     *Bakire olmadığı dedikodusu
ı.İftira etmek
i.Hırsızlık yapmak
j.Beğenmemek
    *Eşin yaptıklarını beğenmemek
     *Eşin kendisini beğenmemek
k.Kendisine yakıştırmadığını söylemek
l.İhtiyacı olmadan yardım toplamak
2)Suçlayıcı Davranmak
a.Çocuğun kendisinden olma-
dığı ile suçlamak
b.Hırsızlıkla suçlamak
c.Bakire değil diye suçlamak
d.Kötü yolda olmakla suçlamak
e.Sadakatsizlikle suçlamak
f.Sapık ilişkiyle suçlamak
g.İktidarsızlıkla suçlamak
h.Başkalarıyla ilgilenmekle suçlamak
ı.Aldatmakla suçlamak
i.Güven sarsıcı davranışla suçlamak
j.Diğer suçlamalarda bulunmak
3)Hakaret edici davranmak
a.Eşine hakaret etmek
b.Çocuklarına hakaret etmek
    *Ortak Çocuğa
    *Üvey çocuğa
   **Eşyalarını toplamak
   **Eşyalarını atmak
       *Kapı önüne atmak
        *Dışarı atmak
        *Başkası yanına atmak
        *Çöpe atmak
e.Baskı yapmak
   *Ev bağışlamak için baskı yapmak
   *Ailesinden para istemek için baskı y.
   *Doğum yapması için baskı yapmak
   *Ailesi ile birlikte vakit geçirmesi için
baskı yapmak
f.Üvey çocuğa kötü davranmak
   *Üvey çocuğu istemediğini söylemek
   *Üvey çocuğa bakmamak
   *Üvey çocuğa özen ve ilgi göstermemek
g.Korkutmak
h.Hürriyetinden yoksun bırakmak
6)İlgisiz Davranmak
a.Aileyle ilgilenmemek
   **Çocuklara ilgisiz davranmak
   **Eşe ilgisizlik göstermek
       *Doğumunda ilgilenmemek
       *Arabasına almamak
       *Sebepsiz intihara kalkışmak
       *Hamileyken yalnız bırakmak
       *Atandığı yere götürmemek
       *İlgisiz kalmak
       *Gece hayatına düşkün olmak
       *Ayrı odalarda yaşamak
b.Hastalıkla ilgilenmemek
   *Eşinin hastalığı ile
      **Hasta eşi yalnız bırakmak
      **Hasta eş hastanede yatarken ilgilenmemek
      **Hasta eşin tedavisiyle ilgilenmemek
   **Hasta eşin ameliyatı ile ilgilenmemek
    **Hasta eşe ilkel tedavi yaptırmak
    **Hasta eşin bakımı ile ilgilenmemek
    **Hasta eşe sağlık karnesi çıkarmamak
    **Hasta eşi baba evine bırakmak
    *Çocuğun hastalığı ile ilgilenmemek
c.Müdahalelerle ilgilenmemek
d.Evle ilgilenmemek
   *Evi sık terk etmek
   *Bazı geceler eve gelmemek
   *Eve geç saatlerde gelmek
   *Eve gelmemek
   *Evi uzun süreli terk etmek
e.Tedaviyle ilgilenmemek
  *Konut aboneliklerini iptal etmek
  *Eve bakmamak
  *Evin eşyalarını satmak
  *Kendi ailesiyle oturmaya zorlamak
  *Evin kirasını ödememek
c.Borçlandırıcı davranışlarda bulunmak
   *Aşırı borçlanma
   *Haciz gelmesine sebebiyet vermek
   *Kumar oynamak
   *Borçlarını ödememek
d.Ayrı yaşamak
e.Aşırı tasarruflu davranmak
f.Eve bakmamak
g.Cebinden habersiz para almak
ı.Borçlarını ödememek
i.Aşırı derecede şans oyunu oynamak
k.Eşinden habersiz borç almak
l.Eşini borçlanmaya zorlamak
2)Çalışmayla ilgili sorunları bulunmak
a.Çalışmamak
b.Zorla çalıştırmak
c.Çalıştırmamak
d.İşten çıkarılmasını sağlamak
e.Uygunsuz işe girmek
3)Diğer ekonomik şiddet sebepleri
C)Cinsel Şiddet
1)Cinsel ilişki sorunları bulunmak
a.Cinsel ilişki kuramamak
b.İstenmeyen şekilde ilişki kurmak
c.İstek dışı cinsel ilşki kurmak
d.Cinsel ilşkiden kaçınmak
e.Penil protez taktırmak
2)Cinsel açıklamada bulunmak
a.Cinsel yetersizliği açıklamak
b.Eşini satacağını açıklamak
c.Cinsel suçlamada bulunmak
3)Cinsel tacizde bulunmak
4)Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak
a.Başkasıyla evlendiğini bildirmek
b.Elele görülmek
c.Evlilik öncesi ilşkiye girdiğini açıklamak
d.Irzına geçilmek istendiğini söylemek
e.İstenmeyen kişilerle arkadaşlık etmek
f.İletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışta bulunmak
g.Sevgilisini unutamadığını söylemek
h.Parklarda yabancı kişilerle oturmak
ı.Gittiği yeri izah edememek
i.Eski eşiyle görüşmek
j.Diğer güven sarsıcı davranışlar.
  *Eşinin olağan giyimine karışmak
2)Yeme içme konusunda karışmak
3)Uyuşturucu kullanmak
4)Aşırı içki kullanmak
5)Aykırı hobilere sahip olmak
6)Aykırı dinsel davranışlarda bulunmak
a.Din kurallarını istismar etmek
b.Tarikat toplantılarına katılmak
c.İmam nikahlı yaşamak
d.Çağdaş kıyafetere aykırı giyinmeye
zorlamak
e.Çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmek
f.Üfürükçülere götürmek
g.Beddua etmek
7)Zararlandırma amacıyla şikayet etmek
8)Diğer sosyal şiddet sebepleri
F)Görsel Şiddet
1)Günlükteki anlatımlar
2)Telefon konuşma kayıtları
3)Mesaj kayıtları
a.Telefon mesaj kayıtları
b.Bilgisayar mesaj kayıtları
mecralarda uygunsuz paylaşımlar
4)Televizyon görüntüsü
5)Fotoğraf görüntüsü
6)Mektup içeriği
7)Diğer görsel şiddet sebepleri
c.Ailesine hakaret etmek
d.Karşılıklı hakaret etmek
e.Başkasının hakaretine sessiz kalmak
4)Sevgisiz davranmak
a.Başkasını sevdiğini söylemek
b.Eşini sevmediğini söylemek
c.Zorla evlendirildiğini söylemek.
d.Başkası ile evleneceğini söylemek
e.Eşinden sıkıldığını söylemek
f.Eşinden soğuduğunu söylemek
g.Eşini istemediğini söylemek
h.Eşine ısınmadığını söylemek
ı.Evliliği istemediğini söylemek
i.Eşinden iğrendiğini söylemek
J.Eşinden bıktığını söylemek.
k.Çocuklar arasında ayrım yapmak
l.Evleniğine pişman olduğunu söylemek
m.Nefret ettiğini söylemek
5)Baskıcı davranmak
a.Aşırı kıskançlık göstermek
b.Başkalarıyla görüştürmemek
   *Çocukları ile
   *Aile ile
         **Fiilen engelleyerek
         **Teknolij olarak engelleyerek
         **Baskı yoluyla engelleyerek
   *Komşu ile
   *Yakınlarıyla görüştürmemek
    *Kimseyle görüştürmemek
    *Telefonla görüştürmemek
c.Tehdit etmek
   *Eşini tehdit etmek
   *Çocuklarını tehdit etmek
   *Ailesini tehdit etmek
d.Uzaklaştırmak
   **Başkası yanına bırakmak
        *Ailesi yanına bırakmak
          –Hamilke iken
          –Doğum sonrası
          –Gece yarısı
          –Bayram bahanesi ile
        *Akrabaları yanına bırakmak
        *Üçüncü kişilerin yanına bırakmak
   **Eve almamak
   **Kilit değiştirmek
   **Evden kovmak
       *Eşini kovmak
       *Eşinin ailesini kovmak
       *Çocuklarını evden kovmak
   **Yurt dışına yanına götürmemek
   *Epilepsi (Sara) tedavisi
    *Ağız ve Vücut kokusu tedavisi
    *Bulaşıcı hastalık
    *Cinsel soğukluk tedavisinden kaçınma
    *Tüp bebek tedavisi
    *Diğer sebepler
f.Temizlikle ilgilenmemek
    *Beden temizliği
    *Ev temizliği
g.Üzüntüyle ilgilenmemek
7)Dışlayıcı davranmak
a.Gebeliği sonlandırma konusunda dışlamak
   *Gebeliği baskı sonucu sonlandırmak
    *Gebeliği kusurlu davranışla sonlan-
dırmak
b.Evliliğin gerekleri konusunda dışlamak
  *Eşine evliliği kendisine göre olmadı-
ğını söylemek
   *Eşinin fotoğrafını yırtmak
   *Eşini başkalarının yanında konuştur-
mamak
   *Eşine karşı olumsuz davranmak
   *Eşine karşı kayıtsız davranmak
   *Eşine karşı görevlerini aksatacak dere-
cede kahvehaneye gitmek
   *Eşine çocuğu göstermemek
   *Eşinin bakıma  muhtaç ana babasını
istememek
   *Eşinin isteğine rağmen tüp bebek
tedavisinden kaçınmak
   *Eşine zaman ayırmamak
   *Eşinden hamileliğini gizlemek
b.Güven sarsıcı davranmak
  *Eşinden habersiz gebeliği sonlandırmak
  *Eşini hamile olduğuna inandırmak
   *Başkasının resmini saklamak
    –Eski eşinin
     –Eski nişanlısının
     –Eski sevgilisinin
  *Başkasıyla istenilmediği halde çalışmak
  *Sevgilisini unutamadığını açıklamak
  *Başkasıyla duygusal iliişki kurmak
  *Gittiği yer hakkında yanlış bilgi vermek
B)Ekonomik Şiddet
1)Birlik göreviyle ilgili sorunlar
a.Birlik görevini yerine getirmemek
 *Yani ev ekonomisine destek olmamak
b.Bağımsız konut sağlamamak
  *Konut eşyalarını taşıyıp boşaltmak
5)Sadakate aykırı davranışlarda bulunmak
a.Başaksıyla yaşamak
b.Eve başkasını almak
c.Evlilik dışı çocuğu olmak
d.İlişkisini anlatmak
e.Sadakatsizliğini açıklamak
f.Başkasıyla cinsel ilişki kurmak
g.Diğer sadakate aykırı davranışlar
6)Diğer cinsel şiddet sebepleri
D)Fiziksel şiddet
1)Doğrudan fiziksel şiddet
a.Dövmek
   *Eşini dövmek
    *Çocuklarını dövmek
    *Ailesini dövmek
    *Karşılıklı dövmek
b.Dövülmek
    *Eşi tarafından dövülmek
    *Çocukları tarafından dövülmek
    *Ailesi tarafından dövülmek
    *Dövülmeye seyirci kalmak
c.Yaralamak
   *Kesici aletle
   *Tırnakla
d.Fırlatmak
e.Isırmak
f.İtmek
g.Cisimle vurmak
h.Tekmelemek
ı.Saçını çekmek
i.Tırmalamak
2)Dolaylı fiziksel şiddet
a.Kilitlemek
Zarar vermek
    *Eşyaya zarar vermek
    *Yangın çıkarmak
    *Ortak konutun elektriğini kesmek
    *İşyerine zarar vermek
    *Araca zarar vermek
    *Konuta zarar vermek
    *Giyim eşyasına zarar vermek
c.Zorlama içeren davaranışta bulunmak
d.Kavgaya katılmak
3)Diğer fiziksel şiddet sebepleri
E)Sosyal şiddet
1)Giyim konusunda şiddet
a.Giyim konusunda baskı yapmak
  *Örtünmeye zorlamak
  *Ferace giymeye zorlamak
  *İnancına aykırı giyinmeye zorlamak
26 Ekim 2023
147 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN