(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Bu yazımızda izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davalarını sizlere anlatmaya ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Nedir ?  

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) davaları, paylı veya elbirliği mülkiyet halinde olan, taşınır veya taşınmaz malların; satış suretiyle veya aynen taksim suretiyle; paydaşlığa son verilmesine ilişkin davalardır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davaları, (ortaklığın giderilmesi davası) genelde miras yolu ile kalan ve tek bir kişi veya ailenin kullanımına uygun olan taşınmaz malın paylaşımı noktasında tarafların uzlaşamaması nedeniyle, tarafların ortaklıklarını aynen taksim veya satış suretiyle gidererek haklarını almak istemesi nedeniyle açılır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir ?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir ?

Taşınmazlar için, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Taşınmaz birden fazla ise taşınmazların birinin bulunduğu yer mahkemesinde görülebilir. Taşınırlar için davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Davaya konu taşınır yahut taşınmaz malın aynen bölünmesi ve paylaştırılması mümkün değilse ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerekir. Taşınır veya taşınmaz malın satışı açık artırma yoluyla, satış memurluğu yahut icra dairesi kanalıyla gerçekleştirilir. Satış açık artırma yoluyla gerçekleştirilmekle birlikte tüm paydaşların uzlaşması halinde satışın sadece ortaklar arasında gerçekleştirilmesi de mümkündür. Davaya konu taşınmaz üzerindeki her bir bütünleyici parçanın (Örn. ağaç, ev vs.) da arzla birlikte satılması gerekir. Fakat bütünleyici parçanın paydaşlardan birine yahut birkaçına ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa paydaşlardan her birinin aralarında anlaşmış olması durumunda arzın değeriyle muhdesatın değeri ayrı hesaplanır.

İzale-i şüyu davasında açık artırma usulü ile satış yapıldıktan sonra mahkeme satıştan elde edilen bedeli paydaşlara eşit olarak bölüştürür. Taşınmaz, icra dairesi marifetiyle satıldıktan sonra taşınmazın satışından elde edilen para icra müdürlüğünün hesabına yatar. Paydaşlar kendi paylarına karşılık gelen paranın icra müdürlüğü hesabından kendi hesaplarına aktırılmasını talep edebilirler.

Ortaklığın Giderilmesi  Davasında Davaya Konu Taşınmaz İçin Alıcı Çıkmazsa Ne Olur?

Birinci ihalede alıcı çıkmaz yahut belirlenen miktara ulaşılamazsa satış geri bırakılır. İkinci ihalede da alıcı çıkmazsa satış düşürülür.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış İsteme Süresi Ne Kadardır?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (ortaklığın giderilmesi) davasında hükmün kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde satışın gerçekleştirilmesi istenebilir.

Ortaklığın Giderilmesi  Davası Satış İsteme Süresini Keser Mi?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davası devamı sırasında satış isteme süresi işlemez.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında masraflarını kim öder?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davası açılırken ve devamı süresince gerekli harçlar ve giderler davacı tarafından karşılanır. Davanın sonuçlanması durumunda ise yargılama giderleri ve vekalet ücretleri her bir paydaşın payı oranında bölünür ve her bir paydaşa payı oranında yargılama gideri ve vekalet ücreti yükletilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse Ne Olur?

Satış veya aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesine, satmak istemezse dahi engel olamaz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Taraf sayısına, tarafların yurtiçinde veya yurtdışında olmasına, davaya konu taşınır taşınmaz miktarlarına bağlı olarak değişmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında  Taşınmazın Değeri Nasıl Hesaplanır?

İzalei şuyu davalarında taşınmazın değerleri hem mahkeme aşamasında hem satış aşamasında bilirkişiler vasıtasıyla belirlenmektedir.

İzale-İ Şuyu Davasında Açık Artırmaya Kimler Katılabilir?

Talep edilir ve bu konuda itiraz edilmediyse sadece paydaşlar aksi halde herkes açık artırmaya katılabilmektedir.

İzale-i Şuyu Davasından Önce İntikal Şart Mı?

İntikal şart değildir. İntikal yapılmadan da dava açılabilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Cevap Verilmezse Ne Olur?

İzale-i şuyu davasına cevap vermek bazı durumlarda önemlidir. Bu konuda mutlaka bir avukata danışmanızı tavsiye ediyoruz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Keşif Zorunlu Mu?

Evet keşif zorunludur. Mahkemenin taşınmazın ortaklığın nasıl giderildiğine karar vermesi açısından önem taşımaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Gidilmezse Ne Olur?

İzale-i Şuyu davasına davacı tarafından gidilmezse, mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasına veya reddine karar verebilir. Ancak davalılar tarafından gidilmezse, mahkeme davalılar olmadan da satış veya aynen taksime karar verebilir. Ancak davalılar açısından hak kaybına da neden olabilecektir. Bu nedenle bir avukattan destek almak önemlidir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasında Satışı Kim Yapar?

Mahkeme satışa karar verirse, talep halinde satış memurluğu tarafından satış yapılacaktır.

13 Ekim 2023
235 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN